Zottos: «Vivimos momentos de tristeza con medidas insuficientes»